Ыйык жерде жасалган ырым-жырымдар:

 

Улуу От ырымы – бул касиеттүү жайларда чоң от жагуу байыркы ырымы. Улуу От арулануу жана арулантуу, биригүү жана бириктирүү, маалымат алуу же берүү жана башка руханий максаттар менен жагылат.

fulltext