Тилек кылуу – бул муктаж болгон ой-тилекти ишке ашыруу ырымы. Ыйык жерлерде кылынуучу негизги ырымдардын бири. Тилекти ичинен же үнүн чыгарып, өз алдынча же уй-бүлөө, устат, жамаат менен бирге кылса болот. Тилектер жөнөкөй сөз менен же атайын дубаларды кошуп айтылат.

fulltext