Дем салуу ыйык жайларда көп учураган ырымдардын бири. Дем салуу — бул Курандын аяттарын жана башка дубаларды окууга негизделген элдик даарылоо ыкмасы. Дем салуу аркылуу кыйналып, сыркоолоп же алсырап турган кишинин демине дем кошулуп, күч берилип, адамдын өз калыбына келүүгө жардам көрсөтүлөт. Демди элдик дарыгерлер (табыптар, бакшы, бүбүлөр) салышат. Дем салып жаткан учурда ыйык жерлердин суусу, топурагы жана башка касиеттери, ошондой эле бычак, камчы же башка буюмдар колдонулушу мүмкүн.

fulltext