Эл аралык жыйналыш “Борбордук Азиядагы 1916-жылдагы көтөрүлүш: академиялык интеграция, жаңы мамиле жана билим” атту эл аралык жыйналыш 31 майдан- 1 июнга чейин Каракол шаарда өтөт.

 

Жыйналыш “1916-жылдагы көтөрүлүштү изилдөө максатында Борбор Азиядагы илимий коомчулуктарды бириктирүү жана саясый жана улуттук жагынан этияттыкты талап кылган маселелерди изилдөө максатында жалпы илимий чөйрө түзүү” аталган долбоордун алкагында өткөрүлөт. Бул долбоор Ачык коомду алдыга жылдыруу Фонддун (Foundation to Promote Open Society) колдоосу менен Айгине МИБ тарабынан ишке ашырууда.

 

Жыйналыштын негизги максаты — Борбордук Азиядагы 1916-ж. көтөрүлүштү изилдеген илимпоздорду бириктирип, келечекте биргелешип иштөөнү колдоо. Көтөрүлүштү изилдөөгө жалпы чөйрө түзүү, ошонун алкагында жаңы булактарды таап бөлүшүү, жаңы ой-жүгүртүү усулдарды таанып пайдалуу, ошолордун негизинде жаңы көз караштарды жаратуу.

Жыйналыштын иш-тартиби атайын чакыруулардын (долбоордун катышуучулары, кеңешчилери, өнөктөштөрү) ошону менен бирге аймактык, өлкөлүк жана эл аралык илимий деңгээлде жарыяланган чакырууларга жооп иретиндеги келген өтүнмөлөрдүн негизинде түзүлгөн.

 

 

 

 

Жыйналыштын иш тартиби

fulltext