Ташмамбетова Ракыя

Ташмамбетова Ракыя, 82 жашта. Бакай-Ата район, Таш-Кудук айылы

Бул жашоодо түш көрбөй уктаган адам болбосо керек. Түшүңө жараша өзүң эле жоруй бересиң. Түштүн мойну кылдай ичке, жамандыка жорусаң жамандык, жакшылыкка жорусаң жакшылык болот.

Түштү элдин баары эле сезип-билип жоруйт болуш керек, менин апам деле көргөн түшүн болжолдоп айтса, ошондой болуп чыкчу, оңой эла жоруйм, бирок айттым го, жамандыка жорубоо керек. Түштү түндө айтпаш керек, түштү жакын санаалаш кишиңе айт, ал жакшыга жоруйт да, көңүлүңдү оорутпайт.

Эми ар кандай болуп калат, баары эле туура келе бербеген учур да болот, ар кандай түштөр болот, бир башкага жорусаң башка нерсе болсо, кийин да ойлонуп калган учур болот, ий өткөндө ушул кирген турбайбы деп. Мисалы: Түшүңдө тирүү жүргөндөрдү көрсөң – алар жөнүндө ойлонуп жүргөнүң. Алыста жүргөн тууганың кирсе, андан кабар аласың. Сагынып, куса болгондо кирет го. Ата-энең кирсе, алардан жардам аласың. Арбактар кирсе, алар бир нерсе берсе, анда байыганың. Анткени арбактар – колдоочу, башыңа бак конот, алар жүр деп ээрчитип же бетиңден өпсө катуу ооруйсуң же өтүп кетишиң да мүмкүн. Муну деле баары билет, бир жакын адамыңдын арбагы чакырса өлөт экем деп ойлоп калат, же түшүмө баланча кирип мага муну берди же мен аны менен кол алыштым деп түшүн айткандан кийин, көп эле байкайм, ал киши өтүп кетет. Аркасынан айтып калабыз, ий түшүндө тиги минтиптир, ээрчитиптир, айтты эле түшүн деп. Өлгөн адамдар сага бир нерсе айтса, ошонун баары чындап болот, анткени алар аян берет да, ага ишенип жүргөн жакшы болот. А эгерде арбак түшүңө суусап кирсе, аны тирүүлөрдөн эч кимдин эскербегени. Түшүңдө энеңди көрсөң, кубанычтуу окуя болот. Эне баланы дайыма колдойт, атаңды көрсөң, бай болосуң же ишиң жүрүшөт. Эми ушинтип эле кадимкидей жоруй бересиң.

Эгер карындашың же бир тууганың өлсө, анда келечегиң, эртеңки күнүң жакшы болбойт. Анткени бир тууганың турмуштагы арка-жологүң да. Эгер бет жуусаң сүйүнөсүң. Ал таза да, сууга бетиңди жуусаң, андан да жакшы болуп жатпайбы, муздак суу менен  ден-соолугуң чың, сергек болуп көп жашайсың.

Жаш балдар түшкө кирсе, кубаныч, сүйүнүч жакшы да, алар периште болот. Ойноп жүргөн болсо, андан да жакшы бейпилдик. Ыйлап жаткан бала болсо, анда жагымсыз бир нерсе болушу мүмкүн, эми ый деген жаман да айлаанайын. Түшүңдө баланы урушуп же урсаң, анда жаман иштерге кабылып калышың мүмкүн. Ушундай түш көргөндө мен этияттап иш кылып калам.

Бир жолу түшүмдө көп жаш балдар эшиктин алдында ойноп жүргөн экен, ошодон көп узабай эле новуянын акчасын ала албай жүрдүк эле, ошол келип калыптыр. Ушундайлар боло берет.