Оштогу ыйык жерлер жана эл билими, 2011 ж.

Бул китепте «Айгине» маданий-изилдөө борборунун 2010-жыл ичинде Ош аймагында жүргүзгөн илилдөөлөрү орун алганю

Китептин биринчи бөлүмүндө аталган аймактагы ыйык жерлердин тизмеси, сүрөттөмөсү, оозуки тарыхы (эгерде бар болсо) берилген. Калган бөлүмдөрдө ыйык жерлерге байланыштуу ар түрдүү мазмундагы (жакшылык күтүү, бала, ден-соолук, мазар сырлары ж.б.) окуялар, кыргызчылык, жер менен өнө байланышы жаатындагы маалыматтар камтылган.

Китептин экичи бөлүгүн аталган көрүнүштөргө карата жазылган илимий макалалар ээлейт.