«Эн белги менен комуз үйрөнүү: Нурак Абдрахмановдун өздүк комуз үйрөтүү ыкмасы», 2010 ж.

Бул китеп кыргыз музыка дүйнөсүнүн бирден-бир маанилүү тармагы катары эсептелген комузчулук өнөрүн үйрөтүүгө багыттылган окуу курал. Мында залкар комузчу Нурак Абдырахмановдун комуз күүлөрүн кагаз бетине түшүрүү жана улуу өнөрдү үйрөтүү боюнча иштеп чыккан «Эн белги» ыкмасы берилген. Ошол ыкма аркылуу китепке киргизилген 27 күүнү өздөштүрүү мүмкүнчүлүгү бар. Ошондой эле ал күүлөрдү комузчунун жана анын шакирттеринин аткаруусунда көрүү, жана көз аркылуу үйрөнүүнү бекемдөө максатында DVD форматындагы диск тиркелген.
Окуу курал «Айгине» маданий изилдөө борбору тарабынан ишке ашырылган Кристенсен Фондунун «Салттуу музыканы сактоо» долбоорунун жыйынтыгы болуп эсептелет.

МАЗМУНУ
АЛГЫ СӨЗ КИРИШҮҮ

1 – бөлүм: КОМУЗ ДҮЙНӨСҮНӨ БЕТ АЛУУ

  • Комуз үйрөнүүдөгү татаалдыктар
  • Аспапты үйрөнүп баштоо

2 – бөлүм: ЭН БЕЛГИ – КОМУЗ ҮЙРӨНҮҮНҮН ЖАҢЫ ЖАНА ТАК ЖОЛУ

  • Эн белгинин түшүндүрмөлөрү
  • Эн белгилер менен салттуу нотанын айкашы

3 – бөлүм: КҮҮ САБАКТАРЫ

4 – бөлүм: АВТОР ТУУРАЛУУ

  • Нурак Абдрахмановдун өмүр-чыгармачылык таржымалы
  • Сүрөттө калган көз ирмемдер

Китепти толугу менен  бул жерден көрсөңүз болот.

© КИЦ «Айгине»