Бектемирова Жеңиш, 1940-жылкы. Талас району, Кырк-Казык айылы

Илгери кыргыз кыздары боено турган эч нерсе жок, тоодо гана өскөн эндик деген чөптү боз бээнин сүтүнө ачытып алып, 7 күндөн кийин бетине сыйпаса, жакшынакай тарам-тарам болуп, кызгылтым өң берген. Илгерки сулуулук ошол эле болчу. Таза жуунуп, эндиктен сүйкөнүп коюп эле. Азыркыдай помада болгон эмес. Өңү боз бээнин сүтүнө ачытса, эндик жакшы ачыйт.

Ал убакта самын, шампунь деген болчу эмес, анда биздин убакта самынды колго жасачубуз. Эрмен куурай деген болоор эле, анан чатыр куурай деген болоор эле. Анан ал экөөнү оруп келип, бийик кылып үйүп, анан аны өрттөшкөн. Анан күлүн чогултуп, составына эмне кошот, мен ошону билбей калдым, сыягы май кошот окшойт. Ошол күлгө май кошуп, анан тоголоктоп, он чактыдай кылып самын жасап алышкан. Ошол самын 1 жылга жеткен. Илгери азыркыдай көп деле кийим болгон эмес да.

Илгери каяктагы мончо, каяктагы азыркыдай душ? Казанга суну ысытып эле, анан жанагы самын менен жуунуп алышкан. Болду ошол эле.

Беттерине айран сүйкөшкөн, чачты айран менен жуушкан. Эгер чачы майлуу болсо, алар тартылган айран менен жуушкан, эгер кургак болсо анда накта сүттүн айраны менен жуунушкан. Айранга жуулган чач эч убакта чыбаш болбойт, какач болбойт, анан да таза болчу.