Абылаева Токтожан, 70 жашта. Бакай-Ата району.Өзгөрүш айылы

Илгери тоодо эндик деген чөп өсөр эле. Ошол нерсени бээнин сүтүнө ачытып бетибизге сыйпайбыз. Анан айран сыйпайбыз. Денебизди самын менен эле жууйбуз. Анан самын болгон эмес, тоодо туштан деген болор эле. Ошол туштанды терип келип сокуга жанчып, кайра аны таарга ысытып анан жерге жайып коёт. Анан казанга ысытып, кир-пир жубар элек. Өзү жалбыракка окшош, муунак-муунак болуп өсөт экен. Анан таштын үстүнө кирлерди чаап-чаап жубар элек.

Анда жалаң койдун майын жешкен. Жылкынын этин жешкен. Бээнин сүтүн, кымызын ичишкен. Анан таза абада чоңойгон кыргыз баласы күчтүү болот да.