Молдоканов Үсөнгазы Молдоканович: Ата-тегибизди кантип аташыбыз керек?

Молдоканов Үсөнгазы Молдоканович, 71 жашта, врач-педиатор, 45 жыл кесиби боюнча эмгектенген, учурда ардактуу эс алууда. Жети-Өзүз району, Ак-Кочкор айылы.

Санжыра боюнча эмне айта алам? Мен чынында санжыраны жакшы билбейм, бирок жети атабыздын ар бирин кантип санап, айтышыбыз керек экенин айтып берейин. Биз ата-тегибиз жөнүндө билишибиз керек. Ал төмөнкүдөй аталат:
1. Өз атам.
2. Чоң атам.
3. Бабам.
4. Кубарым.
5. Жотом.
6. Пуштум.
7. Наркым.
8. Заддим.
9. Залим.
10. Тегим.