Тынышева Шааркан, "кыз оюну"

Тынышева Шааркан, 80 жашта, Талас району, Жонарык айылы.

Илгери бала кезде кыз оюну деген ойночубуз. Кыз-балдар чогулуп, эки тарапка бөлүнүшөт. Кыздар башка тарапка отурушат, балдар башка тарапка отурушат. Анан балдар кыздар тараптан чапанын жаап бир кызды алып келет. Эгер ал кыз балдарга жагып калса, кыз балдар тарапта калат. Андан кийин кыздар балдар тараптын бирөөн алып келет, эгер жакса калат, жакпаса кайра өзүнүн тобуна кетирип жиберишет.

Жагып же жакпай калганын кантип билишет? Отургандар сындашат да. Анан бирөө айтат, жакты алып калабыз деп, бирөө айтат жакпай калды кете берсин дейт. Анан көпчүлүк менен чечим чыгарышат. Аягында кайсы тарапта киши көп болсо ошол жеңет, киши аз жагы утулат. Аягында жыйынтыгы айтылгандан кийин тарап кетишет. Оюнда 5-6 бала, 5-6 кыз болот, керек болсо 15 тен деле катышып ойной беришкен.