Кудакеев Жеңиш

[Бул интервью Талас  аймагында 2009-жылы Айгине тарабынан жүргүзүлгөн изилдөө убагында алынган. Биринчи жолу жарыкка чыгып жатат]

Кудакеев Жениш, Талас аймагы, Өзгөрүш айылы.

Убакытты көлөкө аркылуу билишчү

Кыргыздан убакытты көлөкө аркылуу билишчү, мисалы чак түштө көлөкө жок болуп калат. Саат үч болгондо кичинекей көлөкө болуп калат. Көлөкө артты көздөй кетип баштаса, кеч кирип баштайт. Көлөкө эки эсе чоңоюп калганда дигер болуп калат. Күн чыкканда көлөкө алдыга түшөт.