Мамбеталиев Кожоке

[Бул интервью Талас  аймагында 2009-жылы Айгине тарабынан жүргүзүлгөн изилдөө убагында алынган. Биринчи жолу жарыкка чыгып жатат]

Мамбеталиев Кожоке, 91 жашта, Талас аймагы

Убакыт ченеми

Күн көтөрүлгөндө шашке дейт, күн төбөгө келгенде түш дейт. Күн төбөдөн өткөндөн кийин бешим, күн тоонун башына барганда дигер дечү. Андан бир аз өткөндөн кийин шам, анан караңгы киргенде куптан,  таң аткаңды багымдат дейбиз.  Илгери саат жок болгондуктан, ошол күндүн жылышы менен билчү.