Тезекбаев Кубанычбек: “Улуу кыргыз ордосу”, Бишкек

[Бул текстти автор өзү жазып, Айгинеге жарыялаганга уруксат берип, тапшырган.

Биринчи жолу жарыкка чыгып жатат]

Кубанычбек Тезекбаев, “Улуу кыргыз ордосу”, Бишкек

Салттуу башкаруу системасына келсек мындай: Кыргызды кайра жаралууга алып келишибиз керек. Болбосо совет учурунда генеральный секретарь ж.б. деп, такыр башка башкаруу системасы болуп, ортодо каныбызга сиңе түштү. Кыргыздын каада-салт сабагын өткөн эмеспиз. Орустар кетсе, эми исламдын салттуу молдолору эмес, сектанттар келип калды. Илгерки ата-бабалардын руханий түзүлүшүн – теңирчиликти алып келишибиз керек. Ал мындай:

1.      Журт атасы.

2.      Журт энеси.

3.      Дөө, шаалар.

4.      Эрлер, шерлер.

5.      Олуя аталар.

6.      Акелер – ар бир жерден шайланып келген аксакалдар

Аялдардын арасында болсо:

  1. Умай эне.
  2. Киндик эне.
  3. Бүбү эне. – Булар жакшы маанисинде

Жаман жактары:

  1. Жез кемпир.
  2. Мастан.
  3. Мастек

Ааламдык күчтөр – начар мааниде:

  1. Кара басты.
  2. Албарсты.

Чоң маанисинде:

  1. Кара бакшы
  2. Ак бакшы.

Мен түзгөн Улуу кыргыз ордосунда ушул башкаруу системасы тажрыйбаланып башталды.