Умарбеков Анарбай, жер пайда болушу жөнүндө

 

Умарбеков Анарбай,  71 жашта, тарыхчы. Кара-Буура р-ну, Молотов айылы.

Жер жана адамдардын кандай пайда болгондугу жөнүндө шариаттын законуна таянып айта турган болсок, Адам Ата менен Обо Эне жерден топурактан жаралган.  Топурактан баарын түгөлдөп жасап койгондон кийин анан чоор тартып койгондо адамдарда кыймыл пайда болгон. Чоорду бир чоорчуга тарттырат. Эми бир кызык да, чоорчунун аялы – жылаан. Жүз жылда бир жолу жылан адам болуп, кыз болуп жаралат экен. Эми Алла Таала биринчи ошол чоорчуну жараткан деп айтылат. Чоорчу суунун жээгинде чоор тартат-тартат, баягы жылан келип көшүлүп тыңшап отуруп бара-бара чоорчуга ашык боло баштайт. Анан ошентип баягы жылан чоорчунун артынан ээрчий берет. Чоорчу чоорун тартып жогору кеткенде артынан ээрчип барып, карагайдын түбүнө жашынып отуруп чоорчу келе жатканда энеден туума жыпжылаңач сулуу перизат кыз болуп тура калат. Чачы белине оролгон. Анан ага тил бүтөт. Чоорчу карап таң калат, унушчалык сулуу затты көргөн эмесмин деп. Кыскасы экөө ошентип токойдо жашап калат. Андан ары ошентип турмуш уланып кетет.

Илимдин дагы бир түрүндө адам маймылдан жаралган деп айтылып жүрөт. Мен тарыхчы катары айтайын, адам жер үстүнө жаралганына беш миллион жылды түзөт экен. Анан топон суу каптаган деп да айтылып жүрөт. Бул да чындык, Чыгыш Азияны топон суу каптап отуруп акырындык менен Индонезия жакта суу түгөнүп, кургак жерде курт-кумурскалар пайда болуп, жан-жаныбарлардан – маймылдар, маймылдан адамдар пайда болуп отуруп, суулардын бардыгы түндүккө сүрүлүп кеткен деп айтылат. Тарыхта да, шарияттын китебинде да бул боюнча бар.

Акыр заман жакындап калды деп эле кечээ жакындан бери эле айтылып жүрөт. Элдин көбү кудайды тааныбай кетти. Партиянын заманында эч ким намаз окучу эмес. Намаз окулган мечиттерди бузуп ташташкан. Ошондой эле бүткүл Кыргызстанда өлгөн жерге партиянын адамдары караңгыда барып куран окушчу. Ашта түндө келип куран окуп кетишчү. Акыр заман жөнүндө, «Арарат» кемеси, Нух пайгамбар жөнүндө айтылып жүрөт. Азербайжанда Арарат көлү бар. Бир мезгилде Арарат көлүндө, кеменин үстүндө мөңгү турчу экен. Азыр мөңгү азайып кеме көрүнүп калган деп айтылат. Пётр I 1700-жылы падыша болуп турганда андан вертолёт менен атайын жөө эксперт жөнөткөн: «Көл кандай, барып көрүп келгиле» деп. Барган кишилердин бардыгы кайтпай калган. Касиети кандай, вертолёттор да кайтпай калган. Ошондон улам божомолдоолор бар, «кеменин үстү ачылып калган, жакынкы жылдарда акыр заман болот» деген.

Жылдыздарга карап башынан эле ырымдар бар. Жылдызга карап айдын мынчасында эгин себүү керек, дагы ушул сыяктуу толгон-токой. Жылдыздар тууралуу көп нерселер айтылат, бул эми ата-бабалардан бери келе жаткан нерсе, Алла Тааланын буйругу. Бул нерсеге эч кимдин акылы жеткен эмес, илимдин да күчү жетпейт. Ушул күнгө чейин бүткүл дүйнө тактай элек.