Турдугулова Жибек, Илгери кыргыз элинде кандай кол-өнөрчүлүктөрү болгон?

Турдугулова Жибек Сейдибалиевна, 1952-жылкы. Кара-Буура району, Будёный айылы

Илгери кыргыз элинде кандай кол-өнөрчүлүктөрү болгон? Мен өзүм керме сайчумун, анан ушул эки айылдын аялзаттарынын баарына белдемчи тигип бердим, этегине сайма сайып берчүмүн. Анан 4 кызыма сеп бердим, алардын ар бирине керме сайып, туш кийиз белекке калтырдым. Эми мен ойлойм, кол-өнөрчүлүк кыргыз аялдарынын кесиби эмес, милдеттүү жумушу. Шырдак, ала кийиз, төшөк, булардын баарын өзүм эле жасадым.