Салттуу усулдар менен илимий методдордун айкалышы жана жергиликтүү адистердин, жашоочулардын маалымдуугун, билимин жогорулатуу жолу менен био-ар-түрдүүлүктү жана экологияны сакто

Долбоор алып бара турган жер:

Кулун-Ата коругу, Көңдүк айылы, Кара-Кулжа району, Ош облусу

Долбоордун максаты:

Кулун-Ата мамлекеттик коругунда салттуу жаратылышты коргоо жана сактоо усулдары менен мамлекеттик био-ар-түрдүүлүктүү өнүктүрүү чараларын айкалыштыруу.

Жергиликтүү корук адистеринин техникалык жабдуусун жана маалымдуулугун күчөтүү.

Көңдүк айыл тургундарынын маалымдуулугун жогорулатуу жана экологияны жакшыртуу процессине тартуу.

Долбоордун негизги иш-чаралары:

1) Көңдүк айыл тургундарына, мектеп окуучуларына, коруктун, китепкананын, айыл өкмттүнүн, мектептин адистерине тренингдерди өткөрүү. Бул тренингдердин максаты –экологиянын өзгөрүшүнүн себептери, климат өзгөрүүсү, экосистеманын био-ар-түрдүүлүгү жана таштанды көйгөйү боюнча маалымдулукту жана билимди жогорулатуу

Тренингдердин алкагында органикалык таштандыларды компост ыкмасын колдонуу менен иштетүү мүмкүнчүлүгү каралат.

2) Алай-Куу өрөөнүндө жана Кулун-Ата коругунда жашаган жаныбарлар, канаттуурлар жана касиеттүү жерлер тууралу талаа изилдөө жүргүзүү жана маалымат топтоо. Бул иш-чаранын максаты – жаратылышты, касиеттүү жерлерди, жаныбарларды жана канатууларды сактоодо жергиликтүү эл тарабынан колдонулуучу салттуу усулдарды айгинелөө. Изилдөөнүн натыйжасы китеп түрүндө чыгарылып, салтуу усулдарды био-ар-түрдүүлүктү жана маданий мурасты сактоодо жалпы өлкө боюнча колдонулат.

3) Кулун-Ата коругунун корукчуларына 4 рация менен жабдыктоо жана коруктун ичине 4 фото-ловушка коюуу.