Долбоорлор

Салттуу билимдин ырастоочу кудуретин өнүктүрүү боюнча бирдиктүү көз караш жана максат менен байланышкан аймактык топту түзүү

Өнөктөштүк куруу

Ак-Булуң (Ысык-Көл облусу, Кыргызстан) чийимташтарына байланыштуу салттуу билимдерди изилдөө жана сактоо