Долбоорлор

Салттуу билимдин ырастоочу кудуретин өнүктүрүү боюнча бирдиктүү көз караш жана максат менен байланышкан аймактык топту түзүү

Өнөктөштүк куруу

Гендердик зомбулукка каршы күрөшкө таасирдүү жергиликтүү акторлорду тартуу

Аялдарга карата үй-бүлөлүк зордук-зомбулукту талкуулоо үчүн радио уктуруу

Үй-бүлөлүк жана аялзатка болгон зомбулукка каршы тасма баяндамалар боюнча сынактын жыйынтыгы

Чакан тасма тартууга даярдык

Даректүү чакан тасма “Алсыз кордойт, күчтүү коргойт”

“Кечиресиңби?” жана “Ырым”

Асыл жан программасы

Ак-Булуң (Ысык-Көл облусу, Кыргызстан) чийимташтарына байланыштуу салттуу билимдерди изилдөө жана сактоо