Социальные ролики

Суу болболсо түшүм жок , cуу жок болсо турмуш жок…

 

Суу кордогон кор болот, суу сыйлаган зор болот…

Послание воды