Башкы бет
Жаңылыктар


Акыркы иш жолугуулар
Доктор Апела Колорадо, Түпкүү элдердин дүйнөлүк бирикмесинин негиздөөчүсу жана жетекчиси, маданий жана табигый мурасты аркалаган адамдар менен жолугуп, кезектеги сапарынын аягына чыкты. Дүйнөнүн ар башка…
Пикир менен белек бөлүшүү жана коштошуу
Бугу айынын 22-де салттуу билимди аркалаган адамдар Таласка болгон саякат жана касиеттүү жерлерди басуу, ага тиешелүү ырымдар боюнча ой бөлүшүп, белектери менен алмашып, эмки жыйналышка…
Чийимташтардагы канаттуу баш кийим
Ак-Суудагы Ак Булун айылдын тоосунда жайгаштар чийимташтардын арасында кайталангыс сүрөт табылган. Ошонун негизинде эмне себептен байыркы элдер, кыргыздар, куштардын канаттарын баш кийимдерине пайдаланган деген суроо…
Талас, Манас Ордо менен саламдашу
19-21 май күндөрү дүйнөнүн ар башка өлкөлөрүнөн келген өз салттарын аркалаган адамдар Талас жергесинде кыргыздардын касиеттүү жайларын басууда.

Кыргызстандын касиеттуу географиясы


Кыргызстандын касиеттүү географиясы – бул табияттын жана маданияттын көрүнүшү, өлкөбүздөгү болгон касиеттүү жайлардын бирикмеси (касиеттүү желе). Аны эл зыярат кылып баруучу булактар, үңкүрлөр, тоолор, күмбөздөр, көлдөр, талдар ж.б. түзөт. Зыярат кылуу башка ырым-жырымдар менен коштолот, ошондуктан мазарлар бар жайлар ырымдалган касиеттүү жерге айланат. 

Айгиненин вазыйпасы


Айгине маданий-изилдөө борбору 2004 жылы коомдук уюм катары түзүлгөн. Айгине МИБ маданий мурас,  билим берүү, адам жана коом таануу тармактарында иштейт. 


Сырткы жана өз алдынча каржылоонун негизинде Айгине МИБ ата-бабалардан келе жаткан билимди   жана маданий мурасты  сактап өнүктүрүүнү көздөйт.


Айгине МИБ салттуу баалуулуктарды азыркы коомдук жана мамлекеттик  чечим кабыл алуу иш-тартибине киргизүүгө  багытталган иштерди аткарат.


Байланыш