Башкы бет




Жаңылыктар


Көндүк айылы: биологиялык ар түрдүүлүк жана климат маселелери боюнча машыгуулар
Кечээ күнү «Кулун-Ата коругунун биоартүрдүүлүктү жана жаратылышты сактоо үчүн салттык билим жана илимий ыкмаларды бириктирүү жана жергиликтүү адистер менен калкытн билимин жогорулатуу» долбоордун талаа изилдөө…
Көндүк айылы: биологиялык ар түрдүүлүк жана климат маселелери боюнча машыгуулар
Азыркы учурда «Кулун-Ата коругунун биоартүрдүүлүктү жана жаратылышты сактоо үчүн салттык билим жана илимий ыкмаларды бириктирүү жана жергиликтүү адистер менен калкытын билимин жогорулатуу» долбоордун талаа изилдөө…
Жаратылышты барктаган жамааттар: дүйнүлүк көйгөйлөр жана Көндүктүн тажрыйбасы
Айгине МИБ эксперттер тобу “Жаратылышты барктаган жаматтар: дүйнөлүк көңүлүйөр жана жаңы Күндүктүн тажырыбасы” китепчени басмаканага даярдашты. 2020-жылдын сентябрь айында басылып чыккан китепчеде төмөнкү темалар камтылган:…
Кулун-Ата коругуна рацияларды жана фотоловушкаларды өткөрүп берүү
Кулун-Ата мамлекеттик коругунун администрациясы 4 рацияны жана 4 фотоловушканы кабыл алышты. МИБ Айгине рацияларды жана фотоловушкаларды Кулун-Ата мамлекеттик коругунуна «Салттуу усулдар менен илимий методдордун айкалышы…

Кыргызстандын касиеттуу географиясы


Кыргызстандын касиеттүү географиясы – бул табияттын жана маданияттын көрүнүшү, өлкөбүздөгү болгон касиеттүү жайлардын бирикмеси (касиеттүү желе). Аны эл зыярат кылып баруучу булактар, үңкүрлөр, тоолор, күмбөздөр, көлдөр, талдар ж.б. түзөт. Зыярат кылуу башка ырым-жырымдар менен коштолот, ошондуктан мазарлар бар жайлар ырымдалган касиеттүү жерге айланат. 

Айгиненин вазыйпасы


Айгине маданий-изилдөө борбору 2004 жылы коомдук уюм катары түзүлгөн. Айгине МИБ маданий мурас,  билим берүү, адам жана коом таануу тармактарында иштейт. 


Сырткы жана өз алдынча каржылоонун негизинде Айгине МИБ ата-бабалардан келе жаткан билимди   жана маданий мурасты  сактап өнүктүрүүнү көздөйт.


Айгине МИБ салттуу баалуулуктарды азыркы коомдук жана мамлекеттик  чечим кабыл алуу иш-тартибине киргизүүгө  багытталган иштерди аткарат.


Байланыш