Кожобекова Бурул, Ванна аркылуу дарылоо

[Бул интервьюлар Талас  аймагында 2007-08-жылдары Айгине тарабынан жүргүзүлгөн изилдөөлөр убагында алынган. Биринчи жолу жарыкка чыгып жатат]

Кожобекова Бурул, Талас аймагы

Арча менен чеккенди аралаштырып туруп, бир казанга кайнатып, ошонун суусуна 30 мүнөт отурса, ошондо клеткалар ачылып, сары суулар чыгат. Тырышкандар, астехондроз, бөйрөк оорусу, бут-кол оорусу менен ооругандар, анан полеотриттер, курт да ошол суудан өлөт. 30 мүнөт отурса, ысыктыгы сөөккө чейин жетет. Отургандан кийин шыр эле төшөккө жатып, үстүңдү аябай бекем жапсаң, тим эле көл-шал болуп тер чыгат. Таң аткыча тердейт, улам которуп туруш керек. Анан эртең менен жаңы төрөгөн аялдардай болуп калышат. Сары суунун баары чыкканда жакшы болуп калат. Аялдардын ооругандарды, шишиктерди ушундай жол менен даарыласа болот.