Өсүмдүктөр

Ылдыйкы баракчалардан сиз кыргыздар колдонгон чөп-өсүмдүктөр жана аларды пайдалануу жолдору тууралуу окуй аласыздар.