Коомдук түзүлүш

Коомдун, үй-бүлөнүн жана чарбанын тузүлүшү жөнүндөгү салттуу билим

Бул баракчаларда коомдук түзүлүштү башкаруучу билим, салттык башкаруу системасы жана элдик укук туурасында маалыматтар камтылган. Бул жерге тууганчылык жана үй-бүлө системасы, санжыра жана балдарды тарбиялоо салттары да киргизилүүдө. Ошондой эле, бул убакыттын, узундук, салмактын салттык түрдө ченелиши жана элдик картография туурасында. Кээ бир терминдер бүгүнкү күнгө чейин колдонулууда. Мисалы, чакырым, салттуу түрдө адамдын үнү жете тургандай аралыкты аныктайт, болжол менен (1.07 км). Бүгүнкү күндө бул сөз кыргыз тилинде километрди (чакырымды) түшүндүрөт. Үй-тиричилиги жана ага тиешелүү болгон нерселердин жасалуу ыкмасы башка бир маанилүү бөлүгүн түзөт. Боз үй көчмөндөрдүн жөн гана салттык жашай турган нерсеси гана эмес, ошондой эле салттык дүйнөлүк картасынын сакталып калуу формасы (таризи) болуп саналат, себеби дегенде ар бир боз үйдөгү элементтин өзүнүн мааниси бар. Буга кошумча, тарбия берүүчү жана дүйнөнүн түзүлүшү тууралуу салттык билимдин чагылдырылышы болуп, уникалдуу институт катарында каралган элдик оюндар да, ушул блокко киргизилүүдө.