Каатчылык

Айгиненин ыйык жер басуудан тышкары алып барган иштеринин бири каатчылык маселесине багытталды. Кыйын (согуш, ачарчылык, жут, каатчылык) учурларда жан сактоо боюнча эл арасында болгон билим-тажрыйбаны чогултуу багытында талаа изилдөөлөрүн жүргүзүү үчүн жумушчу тобун түздү. Тандалган топ апрель айынан баштап ишке киришти.

Каатчылыкты иликтөө бир жагынан жергиликтүү, Ысык-Көл жана Талас аймактардын тажрыйбаларга таянылса, экинчи жагынан батыш адабияттарындагы жөндөмдөшүү (resilience) багытындагы ойлорду иргеп чыгуу менен коштолду.

Бул бөлүмдөн окурман Талас жана Ысык-Көл аймактарындагы Айгиненин изилдөө топтору аркылуу жергиликтүү карыялардан чогултулган маалыматтар берилди.