Кайып илими

Акыркы мезгилдерде кыргыз коомчулугунда “кайып илими” деген түшүнүк кеңири орун алды. Өздөрүндөгү болгон кандайдыр бир керемет кубулуштарды андай-мындай деп түшүндүрүп отурбай, бир сөз менен жогорудагыдай атап коюу айлана-чөйрөдөгү адамдар үчүн бул биздин күнүмдүк чыныгы турмушубуздан оолагыраак, башка бир ыйык, бийик нерсе жөнүндө сөз болуп жаткандыгын кабарлагансыйт. Айталы, Бүбү Мариям Муса кызынын “Жайсаң”, андан кийинки башкача аталышта, “Айкөл Манас”деген китептеринин жарык көрүшү анчейин жылуу кабылдана бербесе дагы, коом ичинде өз окурмандарын, өз ордун тапты. Эми буга чейин көркөм чыгармачылыктын бир үлгүсү катары каралып келген “Манас” дагы жөн гана чыгарма эмес, кайып дүйнөдөн келген улуу нерсе экендиги айтыла баштады. Манасчылардын өздөрү дагы, тартынып, кысынбай, көргөн түшүн, алган аянын ачык айтып чыга башташты.