Коңур үн менен оңой черте турган кыл кыяктын түзүлүшүндөгү өзгөрүү жүрүшүү: “Кыргыз оркестрине коңур үндү киргизүү” долбоорунун жумушчу тобу, музыканттар Чолпон Турумбаева, Рысбек Жунушов, Залина Касымова жана салттуу музыкалык аспап жасоочу Марат Берикбаевдер коңур үн менен оңой черте турган кыл кыл кыяктын түзүмүн өзгөртүүнү аяктоо баскычында турушат. Кыл кыяк жасагандан кийин долбоордун жумушчу тобу жаш музыканттарды реконструкцияланган кыл кыякта ойноого үйрөтүү кырдаалын баштайт. Комуз черткенди үйрөнүү иши улантууда. Ошондой эле, долбоордун жумушчу тобу концерттик программаны бекитүү бөлүкчөсүндө турат. Музыканттар тобун реконструкцияланган комузда жана кыл кыякта ойноого үйрөтүүнүн акыркы максаты аларды реконструкцияланган аспаптар менен Б.Бейшеналиева атындагы Маданият жана искусство университетинин оркестрине киргизүү жана отчёттук концертин өткөрүүдө.

Маданий мурасты жаңыртып иштетүү: Үчтүн айынын 29-да, Айгине маданий-изилдөө борборунун кызматкерлери жана адистери маданий мурасты жаңы максаттар жана заманбап тариздер аркылуу жаңыртуу маселесин талкуулашты. Андай жолдордун бири азыр кенен тарап жаткан “жаңылануу/өзгөрүү оюндары”. Талкуунун негизги маселелеринин бири салттуу түш жоруу маданиятын кызыкдар адамдардын кызыкчылыгы үчүн оюн таризине которуу мүмкүнбү деген суроо болду.

Үй-бүлөлүк зордук-зомбулукка каршы кезектеги радио угуу: Бул жумада 2 маселе боюнча көрсөтүү болуп өттү – актёр Эржан Осмонов, актриса Махабат Асанбекова: Азыркы кыргыз үй-бүлөлөрү; Назира Эсеналиева: Зомбулукка кабылган жандын тажрыйбасы.