🪨 Мурдаш чийимташтарын сактоо боюнча иш чаралар: Айгине маданий-изилдөө борборунун тобу Ош облусундагы Мурдаш Башы тарыхый-маданий аймагынын санариптик картасын түзүү иштерин улантууда. Бул долбоордун алкагында талаа изилдөө жүргүзүлүп, анын негизинде санариптик карта түзүлгөн. Учурда комплекстин 250гө жакын ташы картага түшүрүлгөн. Ар бир таштын сүрөттөлүшү археологиялык жазууну жана салттуу чечмелөөсүн камтыйт.
📚 “Кыргызстандын бейзаттык маданий мурас дүйнөсүнө санариптик саякат” долбоорунун иш кеңешме: “Кыргызстандын бейзаттык маданий мурас дүйнөсүнө санариптик саякат” долбоорунун алкагында Жетинин айынын 17-де жумушчу жыйын болуп, анын жүрүшүндө долбоордун тобу, жумушчу топ жана көзөмөлдөөчү тобу биргелешкен жыйын өткөрүштү. Көзөмөлдөөчү тобуна маданий мурастын ар бир бөлүмү боюнча жумушчу топтун мүчөлөрү тарабынан чогултулган бейзаттык маданий мурас элементтери боюнча бардык маалыматтар жана тизмелер берилди. Көзөмөлдөөчүлөр өз пикирин билдирип, чогултулган маалыматтын кемчилик жерлегин белгилеп кетишти. Маалыматт жаңыланган соң, тизмелер бекитилип санарип калыпка салына баштайт.
🌳 Табигый жана маданий мурасыбызды сактоо: Жетинин айынын 18-де Айгиненин өкүлдөрү байыркы жерибиздин жана маданиятыбыздын колдоочулары менен бирге Арча Мазарына барып жети жергиликтүү арча отургузуп келишти. Бир нече ай мурун жүз жылга жакын жашап, ак жолтой, табиятыбыздын жана маданиятыбыздын жышааны болгон Карыя Арча талкаланып, күйүп кетти.