Бүгүн, 3-февралда Айгине МИБнун тобу Кыргызстандын чийимташтарындагы бугу жана тоо текелердин сүрөттөрүн салттуу илим аркылуу чечмелөөгө багытталган кереге кеңеш өткөрдү.

Иштин жүрүшүндө, бугу менен тоо текелердин кыргыздын салттуу маданиятында кандай мааниге ээ, руханий жана күнүмдүк жашоодогу эмнени түшүндүрөт жана кыргыз адам баласы үчүн эмнени билдирет деген сууроолор талкууга алынды.

Талкуу Кыргызстандын түпкү элдеринин билимин байытуу боюнча жаңы демилгенин алкагында уюштурулуп, Бүткүл дүйнөлүк жергиликтүү илимий тармак (WISN) тарабынан колдоого алынган.