CEDAR – диний айырмачылыктары бар жамааттар Борбор Азиянын тилектештик педагогикасы программасы менен биргеликте Кыргызстанда “Өткөөл мезгилдеги үй-бүлөлөр жана салттар” деген темада жайкы мектепти уюштурууда.

CEDARдын негиздөөчүсү жана жетекчиси Бостон университетинин профессору, доктор Адам Селигман, ал эми Өнүгүү программасынын жетекчиси Мэриленд университетинин изилдөө профессору, доктор Дэвид Монтгомери.

CEDAR мектептери “турмуштук тажрыйбаларда терең айырмачылыктардын болушуна карабастан, жалпы таандыктык сезими мүмкүн боло турган мейкиндикти курууга умтулушат. Алар басымын укуктарга эмес – таандык болуу сезимине жасашат. CEDAR программалары диний ой жүгүртүүгө карата ар-түрлүү көз караштарды толеранттуулук жана жарандык коом илимдери менен айкалыштырат, ошондой эле педагогикалык практикага ачык баарлашуу мамилени колдойт. Анын максаты саясатта жана коомдо диний жана секулярдык уюумдардын бири-бири менен өз-ара мамиле түзүү боюнча теориялык көз-караштарды да, даана иш-чараларды да кайра иштеп чыгуу болуп саналат. Анын программалары окутуу курстарды, топторду куруу ишин жана ар-башка дин жана улут өкүлдөрүнүн ортосундагы иш мамилелерди жаратуу менен айкалыштырат” (https://www.cedarnetwork.org/).

Устүбүздөгү айдын 9-да Айгине маданий-изилдөө борбору көп жылдык өнөктөштөрү Садыр уулу Жумагазы, Аманбүбү Төрөгелдиева жана Жаңылсынзат Турганбаева менен биргеликте өткөөл мезгилдеги үч салттуу кыргыз үй-бүлөлөрүнүн тажрыйбасына арналган биргелешкен жыйын өткөрүштү. Катышуучулардын ар бири өткөөл мезгилди кандай түшүнөрүн айтып беришти жана салттуу үй-бүлөнүн үлгүсүн жана артыкчылыктарын өз тажрыйбасынан айтып беришти.