Бүгүн, 2-августта студенттердин катышуусунда “Ак-Булуң чийимташтарына байланыштуу салттуу билимдерди изилдөө жана сактоо (Ысык-Көл облусу, Кыргызстан)” долбоорунун иш чарасынын  алкагында талаа изилдөөлөрү жыйынтыкталды. Долбоор Паванка фондунун колдоосу менен ишке ашырылууда.

Археологдун, тарых илимдеринин кандидаты, . Ж.Баласагын атындагы КУУнун окутуучусу Солтобаев Орозбек Азекович жетекчилиги менен бул аймактан табылган балбалдарды, чийимташтарды  эстампаж, таштарды тактоо жана номерлөө иштери жүргүзүлдү.