1-3-июлда Ак-Булуң чийимташтар менен байланышкан салттуу билимдерди изилдөө жана сактоо долбоорунун алкагында Ысык-Көл облусунун Ак-Суу районунун Ак-Булуң чийим таштарга адисттик топтун биринчи даярдоо жана байкоо саякаты болуп өттү.

Адисттик  топтун курамына археолог Ороз Солтонбаев, Маданият министрлигинин кызматкери Чынарбек Жолдошев жана салттуу билимдер боюнча адис, МИБ Айгиненин эксперти Жумагазы Садыр уулу, ошондой эле долбоордун координаторлору кирди.

Долбоордун адистери чалгындоо сапарынан кийин археологиялык сметаны түзүшөт, анда Ак-Булуң чийимташтарына  түзүү боюнча бардык зарыл чаралар чагылдырылат. Ошондой эле долбоорго катыша турган студенттер үчүн окуу материалдары даярдалат. Долбоор Паванка фонду тарабынан колдоого алынган.