Айгине маданий-изилдөө борбору КРУИАнын Б. Жамгырчинов атындагы Тарых, археология жана этнография институту менен бирге постколониализм маселелерине арналган илимий жолугушуу өткөрдү.

9.30 —10.00 – таанышуу
10.00 -11.30 – Батыштагы колонияга каршы күрөш жана постколониялык теорияларга түрткү бергендер. Постколониялык теориялардын жаралышы – Эдвард Саид жана ага сын, Айжаз Ахмад. Субалтерн көрүнүшү: Гаятри Спивак (субалтерн – кол алдындагы, көз каранды, басылган)
11.30 – 12.00 – постколониялык казак ыры «Самалтау» мысалында
12.00-13.15 – түшкү тамак
13.15 — 15.00 — талкуу, суроо-жооп
Жыйналышты Алима Бисенова – белгилүү казах илимпоз, антропология илиминин доктору, постколониальность боюнча адис, Назарбаев Университетинин доценти алып барды.

Б. Жамгырчинов атындагы Тарых, археология жана этнография институтунун жетекчиси, т.и.д, академик А.А.Асанкановго терең ыраазычылык билдиребиз. Ошондой эле уюштуруу иштерине көмөк кошкон Бакыт Элтиндиевна Аманбаевага, Атыргул Закировага ыраазычылык билдиребиз.