Айгине маданий-изилдөө борбору постколониализм маселелерине арналган илимий жолугушуу өткөрдү.

Илимий жолугушуунун ирети:
9.30 —10.00 – таанышуу
10.00 -11.30 – батыш адабият таануунун алкагында постколониялык теориялардын жаралышы: Эдвард Саид, Айжаз Ахмад, Александр Эткинд. Субалтерн көрүнүшү: Гаятри Спивак (субалтерн – кол алдындагы, көз каранды, басылган)
– орус совет “айыл прозасы” жана Айтматовдун чыгармаларынын мисалында постколония (Гүлсарат, Ак Кеме, Кылым карыткан бир күн).
11.30 — 12.00 — талкуу, суроо-жооп
12.00-13.00 – түшкү тамак (Айгине МИБ-нун меймандостугу)
13.00—15.00 колониализмге каршы, басылган элдин үндөрү Ысак Шайбековдун “Кайран эл” (https://www.youtube.com/watch?v=cf4ulH3Qy1I), Арстанбектин “Тар заман” (https://www.youtube.com/watch?v=7QRelfpR8Dg), “ Зар заман ” Молдо Кылыча (https://www.youtube.com/watch?v=4FUJJ49mj7s) мисалында талдоо жүргүзүү.
Жыйналышты Алима Бисенова – белгилүү казах илимпоз, антропология илиминин доктору, постколониальность боюнча адис, Назарбаев Университетинин доценти алып барды.

Мээрим Көлбаевага Илимдер Академиянын Ч.Айтматов атындагы Тил жана адабият институтунун бөлүм башчысына ыраазычылык билдирет.