Айгине МИБ-нун мурдагы негизги кызматкерлеринин бири, учурда Франкфурт-на-Майнедеги Иоганн Вольфганг Гёте университетинин Социалдык жана маданий антропология кафедрасынын окутуучусу жана илимий кызматкери, доктор Бактыгүл Тулебаева Кыргызстанда пилот долбоорун баштап жатат «Коомдук медиа тармактар ​​жана Кыргызстандагы мусулман жаштарынын динге катышуусу». Айгине жергиликтүү өнөктөш катары кызматташууга даярдык көрүүдө.