2021-жылдын 25-ноябрында бейзат маданий мурастар боюнча маалымат булагын түзүү боюнча семинар өткөрүлөт. Семинар Азия-Тынч дениз аймагындагы Эл аралык бейзат маданий мурастарды изилдөө борборунун (IRCI) аймактык өнөктөшү катары, “Азия-Тынч деңиз аймагындагы бейзат маданий мурасты коргоо үчүн туруктуу изилдөө булакты түзүү” долбоордун алкагында МИБ Айгине тарабынан өткөрүлүүдө. Аймактык долбоор IRCI жана анын өнөктөштөрү тарабынан Азия-Тынч дениз аймагындагы бейзат маданий мурастын корунушторун изилдөө үчүн маалымат булагын түзүүго жасалган кадамдардын бири болуп саналат.
Семинардын алкагында аймакта болгон маалымат булагы жана ага жаны макала, китептерди киргизүү тартиби жөнүндө кеп болот. Семинардын катышуучуларынын курамы жогорудагы максатка жетүү үчүн МИБ Айгине тарабынан түзүлдү. Бирок семинар ачык, бейзат маданий мурастар боюнча маалымат булагын түзүүгө салым кошууну каалаган бардык каалоочулар office@aigine.kg дареги аркылуу алдын ала катталып катыша алышат. Негизги талаптар: бейзат маданий мурастар боюнча эмгектерди басып чыгаруучу бейөкмөт уюмдун же мамлекеттик органдын өкүлү болуу жана компютердин Excel программасын колдоно билүү.