5-октябрда МИБ Айгине тобу Лондон университетинин антропология бөлүмүнүн профессору Рут Мэйс менен онлайн консультациялык жолугушуу өткөрдү. Профессор Рут Мэйс жана анын тобу Кыргызстанда “Демография жана гендердик бир жактуу басмырлоочу маданий практиканын экологиясы – Кыргызстандагы мажбурлап никелердин жүрүм-турумдук экологиясы” деген темада изилдөө жүргүзүүнү пландаштырууда.

МИБ Айгине тобу мажбурлап никеге туруунун абалы, өлкөдөгү талаа изилдөөлөрүн уюштуруу боюнча сунуштары, ошондой эле долбоорду ишке ашыруудагы жергиликтүү өнөктөштөрдүн ролу тууралуу өз көз караштары менен бөлүштү.