Касиеттүү жерлер кыргыздардын байыртан бери жаратылышты таанып билүү жана сактоо жолу катары сакталып келе жатышат. Жаратылыш менен бирге ата-бабалардын түпкү маданияты ал жерлерде сакталат.
Бүгүн МИБ Айгине Көндүк мамлекеттик орто мектепке “Касиетүү жерлерди жана зыярат ырым-жырымдар коргоо боюнча Улуттук Колдонмо” китептерди белекке берди. Китеп Мекен жана Жаратылыш таануу сабактарында колдонулат.