9-10-августта МИБ Айгине тобу Сары Жаз өрөөнүнүн эки капчыгайында саймалуу таштарды каттоо максатында талаа изилдөө иштерин жүргүзүштү: Көл жана Эңилчек.

Биринчи өрөөндө саймалуу таштарды эки галереясы же кластери жана чиймеси бар көптөгөн жалгыз таштар табылган. Бирок бул жердеги бардык саймалуу таштар убакыттын жана табигый факторлордун таасири менен жок кылынган. Заманбап адам байыркы адамдардын маданиятын ээрчип, чыгармачылык үчүн эң чоң жана эң ылайыктуу таштарга өзүнүн изин калтырат. Бирок, илгеркилерден айырмаланып, замандаштар, албетте, алардын атын жана башка жеке маалыматтарды гана алгысы келет. Бул заманбап маалымат катмары байыркы чиймелердин үстүнө коюлган жана ансыз да талкаланган сүрөттөрдү көрүнбөгөн кылып көрсөтүшөт.

Эңилчек аймагында бир нече жалгыз саймалуу таштар табылган. Алардын биринде тоо текелерин “кыргыз стилинде” жана аларды багуунун сюжети чагылдырылган.