2021 -жылдын 16 -июлунан 21 -июлуна чейин МИБ Айгине изилдөө тобу  жергиликтүү адистер менен бирге Ош облусунун Мурдаш Таш жана Терген Таш , ошондой эле Жалал-Абад облусунун Саймалуу Таш саймалуу таштардын байыркы жазма эстеликтерде изилдөө жүргүзгөн.

Изилдөө пилоттук долбоордун алкагында жергиликтүү элдердин саймалуу таштардын мурасын илимий жана эзотерикалык көз караш менен талдоо боюнча жүргүзүлөт.