МИБ Айгине «Жерин сүйгөн эл, элди баккан жер: Көңдүк элинин жаратылышты сактоо ыкмалары» деген китепти чыгарууга даярдап жатат. Бул китеп 2020-жылы Көңдүк айылында жергиликтүү калктын жаратылышты коргоо ыкмаларын изилдөөдөгү иш-аракеттин жыйынтыгы. Аталган изилдөө Айгине маданий-изилдөө борборунун кызматкерлеринин жардамы жана Көңдүк айылынын тургундарынын күчү менен «Кулун-Ата коругунун жаратылышын сактоо үчүн салттык билим жана илимий ыкмалардын негизинде жергиликтүү адистердин жардамы менен калктын билимин жогорулатуу» долбоорунун алкагында ГЭФ (Дүйнөлүк экологиялык фонд) чакан гранттар программасынын колдоосу менен жүргүзүлгөн.

Бул долбоорду ишке ашырууга жана китепти иштеп чыгууга салым кошкондордун баарына,өзгөчө терең ыраазычылыкты Көңдүктүн меймандос жана даанышман элине, анын ичинде Назиров Миталипке (Мукан абага), Төлөнбаев Жанболотко (Назар абага) жана Шайбылдаев Абдыжапарга (Жапар абага) билдиребиз.