Кулжа айынын 22-де Айгине маданий-изилдөө борборунун тобу чай устүндө жана зумдун негизинде жолуктуу. Жолугушуунун максаты – негизги адамзаттык баалуулуктардын катмарын камтыган кыргыздын салттуу акылмандыгын технологиялоо жолдорун талкуулоо. Айлана-чөйрөгө, жаратылышка, коомго карата керектөө мамилесин өзгөртүү үчүн элдик акылмандыкты заманбап усулдары аркылуу жайылтуу маселеси талдоого алынды. Топтун мүчөлөрү бүгүнкү күнгө чейин күчүн жана пайдасын жоготпогон, бирок тар жергиликтүү мейкиндигинде чектелип турган элдик билимдин түрлөрүн талкуулашты. Биз мындай билимди кеңири коомдук чен-өлчөмгө алып чыгуунун зарылдыгы жана ага көпчүлүктү кызыктыруу жөнүндө ойлондук. Бир нече ой-пикирлер ортого алынып, бул боюнча иш кийинки жолугушууда улантылат.