Жолугушуунун негизги максаты жумушчу документтин экинчи долбоорун Батыш Европа жана Түндүк Американын, ошондой эле Латын Америкасынын жана Кариб деңизинин өкүлдөрү тарабынан даярдалган анкета менен талкуулоо болду. Документтин ар бир пункту кылдат талкууланды, айрыкча кызыкчылыктардын кагылышынын мүнөзү жана түшүнүгү. Жумуш кагазынын кийинки версиясын МИБ Айгине  кызматкерлери жакынкы бир нече жуманын ичинде даярдашат жана топ 2021-жылдын 28-июнунда төртүнчү жолугушууга чогулат.

Бул топтун максаты 21-берене боюнча кеңешүү жана материалдык эмес маданий мурас боюнча Форумунун мүчөсү болгон бардык аккредиттелген ӨЭУларга таратуу үчүн жумушчу документ түзүү. Ыкчам топ ар бир шайлоо чөлкөмүнүн өкүлдөрүнөн жана эл аралык бейөкмөт уюмдардын бир өкүлүнөн турат. МИБ Айгине  Азия-Тынч океан аймагын билдирет.