2021-жылдын 29-апрелинен тартып, МИБ Айгине тобу, салттуу билим алып жүрүчүлөр жана өлкөнүн археологу менен биргеликте Ысык-Көл аймагынын саймалуу таштарды изилдөө үчүн талаа иштерин кайрадан баштады. Талаа изилдөөлөр Ак-Суу районунун Ак-Булуң айылында, Тоң районунун Ала-Башы айылында жана Ысык-Көл районунун Өрнөк айылында болот. Сүрөттөрдү берүүнүн өзгөчө формасы жана линиялары менен айырмаланган “кыргыз” петроглифтерин издөө жана табуу таң калыштуу болду. Изилдөө тобу ошондой эле биздин доордун 6-9-кылымдарында бийик тоолуу аймактарга чачырап кеткен бир нече балбалдарды тапты. Биздин команда жергиликтүү балдардын жана чабандардын жардамы менен ушул балбалдарды өстүрүп, жайгаштыра алышты жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын башчысы жана кызматкерлери менен биргеликте баалуу тарыхый эстеликтер катарында балбалдарды сактап калуунун жана коргоонун жолдору жөнүндө түшүндүрүү иш-чарасын өткөрүштү.

Саймалуу таштардын мүнөзүн жана маанисин жакшыраак түшүнүү үчүн, МИБ Айгине тобу аскадагы сүрөттөрдү түшүнүүгө жана изилдөөгө илимий жана салттуу ыкмаларды айкалыштырат. Талаа изилдөө иш-чаралары WISN тарабынан колдоого алынган “Саймалуу таштардын жашыруун күчү”  долбоорунун бир бөлүгү.