2021-жылы 20-апрелде “Саймалуу таштардын жашыруун күчү” долбоорунун алкагында салттуу билим алып жүрүчүлөр өлкөнүн башкы археологдорунун бири Кубат Табалдиев менен жолугушуусу болуп,  МИБ Айгиненин кеңсесинде болуп өттү. Жолугушуунун негизги милдети – Ысык-Көл облусунун Ак-Суу районунун Ак-Булуң айылынын саймалуу таштарын кеңири талкуулоо болду, ошол жерде  МИБ Айгиненин долбоордук тобу алгачкы иш сапарын өткөрүштү.

Салттуу билим алып жүрүчүлөр Ак-Булуң сацмалуу таштарын алган таасирлери, ойлору, сезимдери менен бөлүшүп, аянду кабыл алышты жана саякаттан алынган бардык сүрөттөр, аудио жана видео материалдар көрүлдү. Археолог Кубат Табалдиев ушул кезге чейин Кыргызстандын илимий жана академиялык коомчулугу үчүн белгисиз болгон саймалуу таштардын жаңы жеринин ачылышына абдан таң калды. Кийин белгилүү болгондой, Ак-Булуңдун саймалуу таштары  илимге дагы деле белгисиз жана өлкөнүн мамлекеттик жазууларында каттала элек. Археологдун айтымында, МИБ Айгине  тобу тарабынан тартылып алынган Ак-Булуңдун аскага чегилген сүрөттөрүндөгү айрым сүрөттөр табияты боюнча уникалдуу жана окшоштору жок, ошондой эле жаш курагы боюнча коло дооруна таандык.

Салттуу билим алып жүрүчүлөрдүн сөздөрү, аскадагы сүрөттөр жашыруун мааниге ээ жана бул жерлер ырымдык мүнөздө, илимий негиздеди: Кубат Табалдиевдин айтымында, дүйнөдөгү илимпоздордун басымдуу көпчүлүгү аскадагы сүрөттөрдө ырымдык мүнөзгө ээ деген тыянакка келишет жана сүрөттөрдүн топтомдору табияты жана максаты боюнча каада-салт болуп саналат. Самалуу таштардын мүнөзүн жана маанисин жакшыраак түшүнүү үчүн, МИБ Айгиненин  тобу аскадагы сүрөттөрдү түшүнүүгө жана изилдөөгө илимий жана салттуу ыкмаларды айкалыштырат.

Ак-Булуңдун аскага тартылган сүрөттөрүн андан ары жана кылдат изилдөө максатында, МИБ Айгиненин тобу Кубат Табалдиевдин катышуусу менен 2021-жылдын апрель айынын аягында кийинки экскурсияны пландаштырууда.