2021-жылдын 13-апрелинен 15-апрелине чейин МИБ Айгине тобу Ысык-Көл, Бишкек жана Талас шаарларынан келген салттуу билим алып жүрүчүлөр менен биргеликте, Ысык-Көлдүн Ак-Суу районундагы Ак-Булуң айылынын саймалуу таштарга  биринчи саякат жасады. Көл аймагына саякат «Саймалуу ташатардын  жашыруун күчтөрү» долбоорунун алкагында аян – руханий көрүнүштөрдү жана билдирүүлөрдү алуу менен саймалуу таштарды  изилдөөгө арналды.

Ошол жерге келгенден кийин, адистер ал жерде саламдашуу, сыйынуу жана бата алуунун белгиси катары курмандыкка токочторду даярдап, жыт чыгаруу ырым-жырымды жасашты. Саймалуу таштарды  изилдеп жатып, ар бир адис жеке ритуалдык иш-аракеттерди жасап, ушул аймактын саймалуу таштар  жөнүндө билим жана маалымат алуу үчүн медитацияга сүңгүп киришти. Акыркы жана бириктирүүчү ырым-жырым катары, адистер улуу от ырымды жасашты.

Практиктердин жана МИБ Айгине тобунун байкоолоруна карата, Ак-Булуңдун петроглифтери өтө байыркы, буга тасмалардын үстүнкү катмарынын  кабыгынан көрүнүп турат. Чоң аянтка чачырап кеткен таштар байыркы мезгилдердин ар кандай сүрөттөрүн камтыйт – мергенчилик көрүнүштөрүнөн тартып жылдыздуу асман картасына чейин. Айрым адистеринин аяндары боюнча, саймалуу таштардын  бири Ааламдын көрүнүшүн чагылдырат.

МИБ Айгине тобу дээрлик бардык саймалуу таштардын  абалы өтө начар экендигин, көптөгөн сүрөттөр ансыз деле жок болуп, өчүрүлүп жаткандыгын жана жергиликтүү тургундардын көпчүлүгү бул жердин бар экендигин билишпейт деп өтө өкүнүч менен белгилешет.