Айгине МИБ жетекчиси Гүлнара Айтпаева Чын Курандын 29-30-да Банда Ачех шаарында орун алган Индонезиянын Мурас Шаарларынын Желесинин 5-чи даярдоо жыйналышына онлайн таризинде катышты.

Ал “Кыргызстандын табигый жана маданий мурастарын документтештирүү жана коргоо. ЮНЕСКОдогу Кыргызстандын ийгиликтүү сунуштары” аттуу баяндамасында бейзат маданий мурастарды (БММ) тизмектөө жана сактоо боюнча Айгине уюмунун Кыргыз Республикасындагы ЮНЕСКО иштери боюнча Улуттук комиссиясы менен кызматташуу тажрыйбасын талдап кетти. Улуу үчилтик “Манас, Семетей. Сейтек” мисалында бир нече жылдык иштер ЮНЕСКОго манасчылар менен биргеликте сунуш даярдоо менен жыйынтыкталганы белгиленди. Ийгиликтүү сунуштардын БММ абалына таасири жөнүндө да сөз болду. Улуу Баяндын жана Кыргыз Республикасындагы БММ башка көрүнүштөрүнүн негизинде маданий мурасты ЮНЕСКОнун тизмесине киргизүү аны сактоо жана өнүктүрүүнүн жаңы деңгээлине көтөрүү усулдарынын бири болуп саналат деген тыянак жасалды.