24-мартта МИБ Айгиненин  кеңсесинде ” Саймалуу таштардын  жашыруун күчтөрү” долбоорунун алкагыгда салттуу  билим алып жүрүчүлөр менен  жана чыгармачыл жаштардын өкүлдөрү менен биринчи багыттагы жолугушуу болуп өттү.

Жолугушуунун негизги максаттары команда менен таанышуу, долбоордун жалпы максаттары жана милдеттери менен таанышуу, ошондой эле бардык этаптарын талкуулоо жана долбоорду ишке ашыруунун биргелешкен мамилесин иштеп чыгуу болду.

Жолугушуунун жүрүшүндө биринчи жумушчу топ түзүлүп, Ысык-Көл облусуна биринчи жолу жер-жерлерге баруунун графиги макулдашылды.