“Салттуу тажрыйбаларды жана илимий методдорду интеграциялоо, жергиликтүү адистердин потенциалын күчөтүү жана тургундардын биологиялык ар түрдүүлүктү жана экологияны сактоо боюнча маалымдуулугун жогорулатуу(Кулун-Ата коругу, Көндүк айылы, Ош облусу) ” долбоорунун командасы Алай Куу өрөөнү жана элдик экологиянын методдору жөнүндө китеп чыгарууга даярдыктарды аяктоодо.
Китеп Кулун-Ата коругунун Алай-Куу-корукчулары жана Кундук айылындагы орто мектептин директору тарабынан чогултулган талаа материалдарынын негизинде түзүлгөн.
Маалымат чогултуу долбоордун адистер менен кеңешип жүргүзүлдү. Материалды долбоордун башкы эксперти Самаков Айбек текшерип, андан кийин маалыматтар кагазга түшүрүлүп, ырааттка келтирилди. Кошумча булак катары китепте башка өлкөлөрдүн жана маданияттардын элдик табиятты сактоо үлгүлөрү берилген.
Учурда китепти жергиликтүү тургундар текшерип жана толуктап жатышат. Долбоор Глобалдык табият сактоо фонддун колодосу менен ашырылды.