МИБ Айгине Дүйнөлүк Түпкүлүктүү Элдердин Илимий Тармагы (WISN) чакан гранттар программасы тарабынан колдоого алынган “Петроглифтердин жашыруун күчү” долбоорун ишке ашырууга даярдык көрө баштайт.

Аяндар – бул салттуу кыргыз түш маданиятынын негизги элементи. Практикага ылайык, аян түшүндө да, ойгонгондо дагы келиши мүмкүн. Элдер арасында аяна күчтүү курал деп эсептелет, маанилүү билдирүүнү көтөрүп жүрөт жана социалдык функцияларды аткарат. Адатта, аяндар социалдык же жеке кризис, турмуштук оор кырдаалда келип чыгат жана болгон көйгөйдү чечүүнүн мүмкүн болгон жолдорун көрсөтүүгө арналган.

Аяна билдирүүлөр катары ар кайсы жерде кабыл алынышы мүмкүн – кырдаалга жараша. Бирок ыйык жерлерден алынган айандар өзгөчө, айрыкча, ыйык петроглифтерден алынгандар өзгөчө деп эсептелет. Салттуу практиктердин ишеними боюнча, биздин ата-бабаларыбыз ааламдын мыйзамдарын байыркы петроглифтерге белги катары коддошкон.

Бул долбоордун максаттары: а) ыйык жерлердеги аян аркылуу петроглифтердеги билдирүүлөрдү чечмелөө; б) практиктер жана адистер менен талкуулоо семинарларында алынган маалыматтарды концептуалдаштыруу. Бул милдеттер негизги максатка жетүүнү көздөйт – алынган аяндарды Кыргызстанда тынч жана ачык коомду куруу үчүн колдонуунун мүмкүн болгон жолдорун издөө.