18-февралда режиссер Эрнис Абдыжапаров МИБ Айгиненин кеңсесинде коррупция деген эмне жана аны кандай кыргызча жойсо болот деген оюн ортого салды. Билдирүүдө кыргыздар жашаган мамлекеттик системалар жөнүндө кыскача тарыхый сереп келтирилген жана кыргыздардын түпкү ченемдер жана баалуулуктар тутумунан чыгып кетүү коррупциялык схемаларды жараткан деген божомол айтылган. Ошол эле учурда, “Манас” эпосунан мисал келтирип, режиссер кыргыздардын өзүлөрүнүн коомчулугунда кандайча коррупция пайда болгонун көрсөттү. Баяндамачы, кылмыштуу кырдаалды коррупциялык, бирок гумандуураак чечүүнүн жолдорунун бири катары, айып пулдарды жана алымдарды төлөө менен сотко чейинки келишимдердин жолун сунуштады. Ал коррупциянын көйгөйлөрү жашоо моделинин эсебинен чечиле турган пилоттук “салттуу корукту” түзүүнү сунуш кылды.

Талкууга Венгрия менен Германиянын укуктук эксперттери жана антропологдору, ошондой эле жергиликтүү активисттер катышты. Тилек Токтогазиев Айыл чарба министрлигиндеги коррупцияга каршы күрөшүү тажрыйбасы менен бөлүшүп, коррупцияны “жолдогу тоскоолдук” катары баалады. Коррупция менен күрөшүүнүн негизги жолдору катары ачыктыкты, санариптештирүүнү жана монополиялык укуктарды четтетүүнү белгиледи.

Талкуу учурунда пайда болгон негизги карама-каршылык, коррупция менен кандай күрөшүү жолдору. Спикер сыяктуу эле салттуулукту жактоочулар салттуу ченемдерге жана баалуулуктарга кайтып келүү коррупциялык көйгөйлөрдүн курчтугун кетирет деген позицияны карманышат. Кылмыштарды мыйзамдуу жол менен чечүүнүн жактоочулары “салттуу резерв” моделинин реалдуулугуна шек келтирип, моралдык императивдер: ааламдашуу, технологиялаштыруу, ар түрдүүлүк аркылуу коррупцияны жеңүү боюнча бир катар жүйөлөрдү келтиришти. Ошол эле учурда Эрнис Абдыжапаров бардык катышуучулар бир эле көйгөйдү ар кайсы тараптан сүйлөшөрүн баса белгиледи.

Эмоционалдуу жана курч мүнөздөгү жолугушуунун жыйынтыгында катышуучулар коррупцияга каршы күрөшүүдө салттуу жана заманбап ыкмаларды айкалыштыруу мүмкүнчүлүгү жөнүндө морт жыйынтыкка келишти.